VART ÄR PSYKIATRIN PÅ VÄG?

Vad styr …
… ekonomi?
… vårdbehov?
… kvalitet?

Måndagen den 14 MAJ kl. 18.00–20.00 i ABF-huset, Sveavägen 41, Katasalen, 1 tr.

Finns det någon konsekvensanalys?
Vad betyder den nuvarande ekonomistyrningen för psykiatrin?
Är den anhörige en tillgång eller ett hinder?
Varför försvinner duktig personal?
Hur kan vi möta den psykiska ohälsan bättre?

Dessa frågor diskuteras vid ett rundabordssamtal som
S-föreningen Bättre & Jämlik Hälsa arrangerar tillsammans med ABF.

• JOHAN CULLBERG psykiater, psykoanalytiker, professor, författare
• MARIA SKOTT sjuksköterska, med.dr, forskare, chef inom psykiatrin
•KARIN COLLSTE överläkare, med.dr, psykiater, forskare
• MONICA BECKMAN, ordf. IFS Sthlmsdistriktet +ordf. Livgivarna -IFS Nacka/V-dö, anhörig
• IRENE DOLK CASTELLANOS, specialpedagog, anhörig
• DAG LARSSON landstingsoppositionsråd
Moderator MALIN DAHLBERG MARKSTEDT