Bli medlem

Vill du bli medlem?

Maila ditt namn, ditt personnummer, din postadress, din e-postadress och ditt mobilnummer

till

info.bojh@gmail.com

Medlemsavgiften är 60 kronor per år, om du redan är partimedlem. Om du inte är med i partiet och vill bli medlem i BoJH är medlemsavgiften 240 kronor per år, där 60 kronor vardera går till föreningen, arbetarekommunen och partistyrelsen.

DU ÄR MYCKET VÄLKOMMEN

Annonser