Om vår S-förening

Bättre & Jämlik Hälsa är en relativt nystartad S-förening i Stockholm. Vi har dock medlemmar runt om i hela landet. Föreningen ingår i Stockholms arbetarekommun, men är öppen för alla socialdemokratiska sympatisörer i landet som vill delta i arbetet för en bättre och jämlik hälsa. 

Hälsan och livslängden är idag mycket klass-, köns- och generationsbunden. De senaste decennierna har det generella hälsoläget i Sverige förbättrats kraftigt, men de relativa skillnaderna i hälsa mellan olika befolkningsgrupper är så gott som oförändrade sedan 1970-talet. Ungdomar, särskilt unga kvinnor, har fått en sämre psykisk hälsa. Det är fortfarande stor skillnad i dödlighet mellan personer med olika utbildningsbakgrund.

De stora hälsoklyftor som idag finns handlar inte främst om genetik eller individens val av livsstil. Att sätta fokus på en god hälsa för hela befolkningen betyder att politiska förändringar måste till stånd för de flesta samhällsområden, det handlar om inkomsternas fördelning, jobben, fysisk planering, skolan m.m. Det är en politik som står i skarp kontrast mot den borgerliga regeringens politik som vill lägga ansvar för hälsan enbart på individen. Människor formas av sina livsvillkor och det är ojämlika livsvillkor som skapar skillnader i hälsa. Stressrelaterad ohälsa drabbar främst dem som har sämre livsvillkor än andra.

Vad vill vi?
Föreningen verkar för en bättre och jämlik hälsa genom att påverka samhällsdebatten och politiken att fokusera på det som skapar hälsa och välbefinnande hos befolkningen. Folkhälsans bestämningsfaktorer finns inom alla politikområden. För den enskilda individen är en god hälsa en av de absolut viktigaste frågorna.

För att lyfta viktiga folkhälsofrågor arrangerar föreningen öppna seminarier och diskussioner i samarbete med ABF. Vi uppdaterar bloggen med information om kommande möten, så håll utkik!

Styrelsen:

Ordförande: Marianne Lindell-Fjæstad, marianne.lindell@gmail.com
Kassör: Lars Tocklin, larstocklin@hotmail.com
Ledamöter: Hans Dahlberg, hans@icmif.org
Malin Dahlberg Markstedt, mdmarkstedt@gmail.com
Petra Larsson, petra.larsson@rtp.se
Lena Nilsson, lena.a.nilsson@hv.se
Jamileh Hashemi, jamilehashemi@gmail.com
Tore Strandberg, suppleant, strandberg.tore@gmail.com

Valberedning:
Hans Dahlberg, sammankallande, hans@icmif.org,
Kaj Essinger
Katharina Zetterström

Vill du bli medlem?

Skicka ett mejl till info.bojh@gmail.com
med uppgifter om:

Personnummer
Namn
Adress
Telefon
Ange om du redan är partimedlem

Medlemsavgiften är 60 kronor per år, om du redan är partimedlem. Om du inte är med i partiet och vill bli medlem i BoJH är medlemsavgiften 240 kronor per år, där 60 kronor vardera går till föreningen, arbetarekommunen och partistyrelsen.

S-Föreningen Bättre och Jämlik Hälsa

BoJH