Nästan fullsatt

Fantastiskt. Totalt 55 deltagare kom till vårt öppna möte den 29 augusti, ”Varför lever högutbildade 6 år längre än lågutbildade?” Professor Olle Lundberg redogjorde engagerat om kommissionen för jämlik hälsas slutbetänkande. Han talade om vad som krävs för att strukturella skillnader i hälsa mellan samhällsgrupper med olika livsvillkor ska kunna minskas. Det krävs en bredd av insatser på en rad kommunala, landstingskommunala och statliga verksamhetsområden. Kommissionen tyckte att vi ska undersöka våra befintliga institutioners kärnverksamhet som redan gör ett viktigt jobb och förstärka och kvalitetssäkra dessa. Vi behöver kvalitativ uppföljning och medborgarperspektiv, dvs. olika insatser för olika behov. Kommuner och landsting har börjat diskutera detta.