HUR MÅR VÅRA BARN OCH UNGA I SKOLAN? VEM BRYR SIG OCH VEM TAR ANSVAR?

Tisdagen den 2 maj kl 18-20 i ABF huset, Sveavägen 41,
Per Albinrummet, 1 tr.

ABF och den socialdemokratiska föreningen Bättre & Jämlik Hälsa bjuder in till ett samtal.

HUR MÅR VÅRA BARN OCH UNGA I SKOLAN?
VEM BRYR SIG OCH VEM TAR ANSVAR?

Kyriaki Kosidou, PhD, MD, psykiater och forskare vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet inleder med att tala om trender i psykisk ohälsa bland barn och unga och möjligheter till prevention.

Erik Nilsson, Statssekreterare hos Kunskapslyfts- och gymnasieminister Anna Ekström, kommenterar Kyriaki Kosidous presentation och delger sina reflektioner kring vad som bör göras för att stärka elevers möjlighet att lyckas bra i skolan.

Välkommen att diskutera dessa angelägna frågor med oss.

Styrelsen för Bättre och Jämlik Hälsa
jamlikhalsa.wordpress.com